BinD360 Establishment Registration Form

I-register ang inyong Business Name/ Company Name/ Pangalan ng Establishment
para sa BinD360 QR Code.

Para sa iba pang mga katanungan at paglilinaw, makipag ugnayan lamang sa BPLO o sa ICTO.